+34 609 803 081  |  bonjour@noiretblanctruffes.com

Mesures COVID19 Noir et Blanc®

Si tens algun dubte sobre les mesures de seguretat que seguim a Noir et Blanc® per prevenir el COVID-19 ets al lloc adequat. De tota manera, si tens algun altre dubte o alguna altre qüestió, no dubtis a contactar amb nosaltres a través del correu electrònic bonjour@noiretblanctruffes.com. I et respondrem el més aviat possible!

Bases legals

En l’article 7 del Reial Decret-llei 21/2020, dins del capítol II que porta per títol “Medidas de prevención e higiene”, i en relació amb els centres de treball, s’estableix la següent regulació (mantenim versió original):

Sense perjudici de l’acompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de la normativa laboral que sigui aplicable, el titular de l’activitat econòmica o, si escau, el director dels centres i entitats ha de:

A/ Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels centres de treball, d’acord amb els protocols que s’estableixin en cada cas.

B/ Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.

C/ Adaptar les condicions de treball, inclosa l’ordenació dels llocs de treball i l’organització dels torns, així com l’ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 entre els treballadors. Quan això no sigui possible, s’ha de proporcionar als treballadors equips de protecció adequats a el nivell de risc.

D/ Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.

E/ Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i la potenciació de l’ús de l’teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible.

El no compliment de les mesures específiques en matèria de prevenció de riesgsos laborals i especialment de les mesures concretes per al Covid19 poden comportar segons l’Article 54 de la Llei 33/2011 de 4 OCTUBRE, General de Salut Pública:

“Tancament preventiu de les instal·lacions, establiments, serveis i indústries” i de la “suspensió de l’exercici d’activitats”.

Salut

Si alguna persona del nostre equip presenta algun dels següents símptomes no podrà accedir al seu lloc de treball.

Febre/ Tos/ Malestar general/ Mucositat/ Dolor generalitzat dels ossos i de la musculatura/ Marejos o nàusees/ Vòmits / Diarrea

Higiene i seguretat

– A Noir et Blanc® és obligat rentar-se les mans quan s’entra a qualsevol dels espais de treball que tenim. Sigui quina sigui la tasca que es vagi a realitzar amb la solució de gel hidroalcohòlica que cada treballador té a la seva disposició.

– Cada dia es porta a terme un canvi de les sabates personals per unes sabates que només s’utilitzaran en els espais de treball de Noir et Blanc®.

– Els objectes personals que cada persona porta es guarden a  un espai reservat i només s’entren als espais de treball els objectes necessaris per el desenvolupament de l’activitat laboral.

– Un cop acabada la jornada laboral cada treballador neteja i desinfecta el seu espai de treball i el material que hagi utilitzat.

– En el cas que hi hagi més d’un treballador i sempre que les condicions meteorològiques ens ho permeten la porta del darrere està oberta per a que la circulació de l’aire sigui permanent. En el cas que només hi hagi un treballador, aquest, ha de ventilar l’espai durant un mínim de deu minuts abans de finalitzar la seva jornada.

– La mascareta és del tot obligatòria si hi ha més d’una persona en l’espai de treball i obligatòria en tot el procés de producció, de preparació de comandes i d’expedició independentment del nombre de persones que hi hagi en l’espai de treball.

– La higiene de les mans és constant i obligatòria.

– No compartim material d’oficina.

– Cap persona aliena a Noir et Blanc® podrà entrar a les instal·lacions.

Transport extern

– Quan ve un transportista a recollir producte es comprova que aquest porti mascareta duran tot el procés de recollida i/o descàrrega.

– Treballem amb empreses de missatgeria que ens garanteixin que segueixen un protocol d’actuació per a fer front al COVID-19.

– Cap persona aliena a Noir et Blanc® podrà entrar a les instal·lacions, es quedaran sempre a l’entrada i serà el personal de Noir et Blanc® qui entregui o rebi les caixes.

Actualitzant…
  • No hi ha productes a la cistella.