Informació sobre protecció de dades

Dades relatives al Responsable:
Noir et Blanc®
Clara Busoms Herms
NIF 39374480K
C/ Sant Pere, 8
08513 Prats de Lluçanès (Barcelona)
+34 609 803 081
bonjour@noiretblanctruffes.com
Delegada de Protecció de Dades: Clara Busoms Herms

Finalitats

En compliment del disposat en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, els informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a Noir et Blanc® tractem les dades que ens faciliten per a alguna, o totes, les següents finalitats:


– Arxiu/historial de treballadors i treballadors de l’empresa.
– Compra/venda d’articles i serveis.
– Control i supervisió de l’eficiència i qualitat de l’entitat.
– Control i vigilància d’accés a llocs.
– Coordinació d’activitats empresarials.
– Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades.
– Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres.
– Formació.
– Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments.
– Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats.
– Publicació en dades de caràcter personal en les diferents xarxes socials o altres mètodes de publicació.
– Realització de cobrament mitjançant TPV.
– Realització d’un curs/formació a través de la pàgina web/plataforma.
– Recepció de la prestació d’un servei.
– Registre des cursos/formacions realitzades.
– Seguretat de l’entitat.
– Servei postvenda i fidelització.
– Tramitació d’altes i baixes per malaltia o accident laboral.
– Tramitació de pressupostos.
– Tractament de dades per a cursos i formacions.
– Utilització de dades derivades de les activitats de l’empresa.

Termini de conservació de la informació

La base legal per al tractament de les seves dades radica per:


– Consentiment inequívoc.
– Execució d’un contracte.
– Interès legítim per part del responsable del tractament.
– Protegir l’interès vital d’un afectat

Destinataris

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:


– A altres responsables del tractament.
– Administració Tributària.
– Agència de Seguretat.
– Bancs i entitats financeres.
– Encarregats de destrucció de documentació.
– Entitats de Consultoria/Auditoria.
– Entitats de formació.
– Entitats de publicitat i màrqueting.
– Entitats informàtiques de manteniment de programari i maquinari.
– Gestoria/Assessoria.
– Seguretat social.
– Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Drets

Teniu dret a obtenir la confirmació sobre si a Noir et Blanc® estem tractant dades personals que els interessen, o no. Així mateix, teniu dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació dels dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no són necessaris per a les finalitats que es van recollir. En determinades circumstàncies, es podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en cas que només es conservaran per l’exercici o la defensa de reclamacions.


Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podran exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. Noir et Blanc® deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperatius, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Així mateix, es pot exercir el dret a la portabilitat de dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti a la legalitat del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.


Us podeu dirigir a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: C/ Sant Pere, 8 – 08513 Prats de Lluçanès (Barcelona) adjuntant una fotocòpia del DNI, per a la verificació de la seva identitat. Recordeu-vos de facilitar l’última informació possible sobre la vostra sol·licitud: Nom i cognoms, adreça electrònica que s’utilitza per a l’adreça o portal objecte de la vostra sol·licitud. Per últim, li informem que es pot dirigir davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

Política de Cookies

Per conèixer les cookies que utilitzem a la nostra pàgina, recordeu que podeu accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç: política de cookies.