Noir et Blanc®

El senglar, un problema que cal controlar

El senglar, porc senglar o porc salvatge (Sus scrofa) és un mamífer que té la seva funció dins el cicle de la natura. Entre les seves particularitats, destaca que compensa la poca visió amb un gran desenvolupament de l’olfacte. Aquest fet li permet detectar enemics i aliments que es troben sota terra, com és el cas de les tòfones.

El senglar gaudeix d’unes qualitats que fan que la seva supervivència estigui més garantida que en d’altres espècies. La seva dieta és omnívora i no li costa trobar aliment per sobreviure. Té una gran capacitat de dispersió i d’adaptació. A més, la seva supervivència està en augment degut als hivern més suaus que tenim. I a tot això cal afegir-hi que no existeix cap depredador natural del senglar i una alta taxa reproductiva. Les femelles poden començar a reproduir-se a partir dels sis mesos d’edat. Poden criar dues vegades l’any i, en cada part, tenen una mitjana d’entre quatre i cinc garrins. El senglar està en augment. En algunes zones, la població de senglar és tant gran que ja podríem arribar a parlar de superpoblació i ja afecta directament els boscos i les plantacions.

El senglar és un animal que forma part del bosc. És necessari que existeixi i hem de procurar que no desaparegui. Però, també hem de vetllar perquè no esdevingui una espècie invasora i afecti negativament el cicle de la natura que tant valorem i que tant hem de respectar.

El senglar pot suposar un risc pel futur de la tòfona, sobretot per la tant valorada tòfona silvestre. I és per això que a Noir et Blanc® pensem que cal controlar el senglar de forma eficient i efectiva.